Mają Państwo pytania ? Proszę dzwonić 504 147 810

Podział nieruchomości


Najczęściej dzielimy działki gdy chcemy odsprzedać, powiększyć inną, wydzielić jako działkę budowlaną, rolną, itp. Podziałowi mogą podlegać także nieruchomości zabudowane (budynkowe). Dobrze przygotowany inwestor wraz z geodetą w pierwszej kolejności badają, czy w danym miejscu jest możliwy podział nieruchomości i czy jest on zgodny z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Geodeta zgłasza pracę do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz oczekuje na dokumenty. Dopiero po otrzymaniu dokumentów następują dalsze czynności geodezyjne - odszukanie w terenie i przyjęcie istniejących granic do dalszych prac i przygotowanie projektu podziału . W drugim etapie po zatwierdzeniu przez Wójta (Burmistrza lub Prezydenta) w drodze decyzji przekazanego projektu podziału dokonuje się fizycznie na gruncie stabilizacji punktów granicznych działki specjalnymi kamieniami (granicznikami).

Jeżeli nie wiedzą Państwo jak zagospodarować swoją nieruchomość i nie są pewni jak dokonać podziału nieruchomości , zapraszamy do biura, gdzie podczas konsultacji zaproponujemy najbardziej optymalną wersję i zagwarantujemy możliwość jej realizacji.

Projekt i wykonanie: Hulio.pl