Mają Państwo pytania ? Proszę dzwonić 504 147 810

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH


Mapa do celów projektowych to opracowanie kartograficzne obejmujące przygotowanie dokumentacji geodezyjnej. Opracowanie niezbędne przy sporządzaniu projektów architektoniczno - budowlanych.

Pierwszym krokiem podczas budowy domu czy też innego obiektu inwestycyjnego jest sporządzenie mapy do celów projektowych. Mapa taka jest niezbędna gdyż zawiera w sobie aktualne informacje o terenie objętym zakresem inwestycji i jest bazą dla każdego procesu projektowego. Treścią tej mapy są informacje dotyczące aktualnych danych ewidencyjnych jak: granice działek i użytków, numery działek i budynków, istniejącej zabudowy, sieci uzbrojenia terenu, zadrzewienia, skarpy, rowy, ogrodzenia, itp. Gotowa mapa jest dokumentem, który musi być opieczętowany przez odpowiedni Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. Mapy opracowujemy w technologii numerycznej. Naszym klientom przekazujemy je w tradycyjnej postaci wyplotów na różnego rodzaju materiałach lub w postaci numerycznej.

Nasze biuro w trosce o najwyższą jakość wykonywanych usług dostosuje się do Państwa potrzeb i przygotuje optymalną mapę dla celów projektowych zabezpieczającą prawidłowy przebieg każdego procesu inwestycyjnego związanego z budową.Projekt i wykonanie: Hulio.pl