Mają Państwo pytania ? Proszę dzwonić 504 147 810

Wznowienia znaków granicznych i rozgraniczenia Opole Geodezja


Wznowienie granic jest to jednoznaczne odnalezienie lub odnowienie (wznowienie) istniejących punktów granicznych działki. Wznowienia dokonuje się na podstawie dokumentów istniejących dla danej nieruchomości i z nią powiązanych miarami, pomiarem geodezyjnym i innymi obliczeniami, na podstawie których "odtwarza" się je w terenie. Jeżeli istniejące dokumenty nie pozwalają na jednoznaczne wznowienie punktów granicznych wówczas przeprowadza się rozgraniczenie.

Czynności te, po pisemnych zawiadomieniach wszystkich zainteresowanych stron - przeprowadza się przy ich udziale. W razie sporu, geodeta proponuje ugodę. Jeżeli strony nie mogą dojść do porozumienia w sprawie ustalenia przebiegu granicy wówczas sprawę kieruje się do sądu. Kwestie ustalenia przebiegu granic traktujemy w naszej firmie z najwyższą starannością i wysłuchujemy każdej strony postępowania gwarantując obiektywny pogląd na sprawę.Projekt i wykonanie: Hulio.pl