Mają Państwo pytania ? Proszę dzwonić 504 147 810

Inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu


Wszystkie sieci uzbrojenia terenu wraz z innymi obiektami towarzyszącymi podlegają zgodnie z prawem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Obowiązujące przepisy nakazują wykonanie pomiarów w wykopie, przed zasypaniem. Geodeta po wykonaniu inwentaryzacji sporządza mapę powykonawczą oraz porównuje otrzymane wyniki pomiaru z projektem.

Na tej podstawie dokonuje wpisu we właściwych dokumentach o zgodności lub niezgodności z uzgodnionym projektem. Mapa inwentaryzacji jest opieczętowanym przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej dokumentem stwierdzającym przyjęcie do Zasobu. Mapa taka stanowi również jeden z podstawowych elementów niezbędnych podczas procesu starania się o pozwolenie na użytkowanie.

Projekt i wykonanie: Hulio.pl